imaths & Các đối tác

Đối tác quốc tế

IMATHS tự hào mang đến chương trình giáo dục hiện đại, đẳng cấp quốc tế, kết hợp cùng các tổ chức giáo dục uy tín hàng đầu thế giới là IXL, Cambridge Publisher và các chuyên gia toán học Úc hỗ trợ tư vấn xây dựng chương trình giảng dạy.


Đối tác trong nước

Nhằm giúp tất cả các trẻ em Việt Nam tiếp cận được phương pháp học Toán hiện đại, IMATHS đã mở rộng và triển khai hợp tác với nhiều trường học, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, HN và các tỉnh thành phố.