Đội ngũ giáo viên

Tại IMATHS học viên được học Toán 100% bằng ngôn ngữ tiếng Anh cùng đội ngũ giáo viên nước ngoài trưởng thành tại các quốc gia có nền tảng toán học tiến tiến trên thế giới giảng dạy.

Các giáo viên được tuyển chọn theo đúng quy trình, tiêu chuẩn mà IMATHS đặt ra. Bên cạnh yêu cầu có bằng cử nhân, giáo viên IMATHS còn phải có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế như CELTA, Trinity, TESOL/ EFL/ESL/ ELT.

Đặc biệt, họ phải trải qua khóa đào tạo chuyên môn về giảng dạy Toán chuyên sâu do các chuyên gia Toán quốc tế học IMATHS cung cấp.

Đi cùng là đội ngũ trợ giảng đã được đào tạo kỹ lưỡng về chuyên môn Toán học để luôn theo sát và hỗ trợ tận tâm cho từng học viên trong lớp học IMATHS.