TIN TỨC

Toán thông minh 5.0 - giải pháp giúp trẻ sẵn sàng tương lai

01

Toán thông minh 5.0 - giải pháp giúp trẻ sẵn sàng tương lai

Giáo dục Việt Nam và thế giới có những phát triển giúp trang bị cho học sinh đủ kỹ năng và kiến thức...

Mối quan hệ mật thiết giữa toán và các chỉ số thông minh của trẻ

02

Mối quan hệ mật thiết giữa toán và các chỉ số thông minh của trẻ

10 đến 20 năm tới, 14% nghề nghiệp có nguy cơ tự động hóa hoàn toàn rất cao. (OECD) 133 triệu công v...

Năm hiệu quả vượt trội khi cho trẻ học toán thông minh từ nhỏ

03

Năm hiệu quả vượt trội khi cho trẻ học toán thông minh từ nhỏ

Dyscalculia là một thuật ngữ khoa học để nói về "chứng sợ học Toán", điều xảy ra với hàng triệu ngườ...