Chương trình Maths Explorers

Chương trình Toán Nền tảng (4 – 5 tuổi)

Chương trình Maths Explorers được thiết kế với 2 cấp độ cơ bản Foundation A và B dành riêng cho trẻ ở độ tuổi mầm non. Nơi mà trẻ được tiếp xúc với các kiến thức Toán học thông qua các hoạt động vui chơi là chính yếu. Từ đó, tăng cường khả năng tư duy, suy nghĩ logic cùng các kiến thức Toán học và tình yêu Toán học trong trẻ được hình thành một cách tự nhiên.

Foundation A (4 tuổi)

Foundation A

Curious Counters

4 tuổi

Foundation B (5 tuổi)

Foundation B

Curious Counters

5 tuổi