Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo tại IMATHS được đội ngũ chuyên gia giáo dục nghiên cứu và biên soạn theo Khung chương trình chuẩn Châu Âu. Đồng thời, có sự tham khảo chương trình Toán tiểu học của Bộ GDĐT Việt Nam để có sự sắp xếp thứ tự bài học phù hợp theo học kỳ, giúp trẻ bổ trợ, đào sâu hơn những kiến thức tương thích đã được học ở trường. 

Gồm 2 chương trình chính: Chương trình Maths Explorers (dành cho trẻ từ 4 - 5 tuổi) và Chương trình Maths Logicans (dành cho trẻ từ 6 - 10 tuổi).

Được thiết kế và giảng dạy bằng 100% ngôn ngữ tiếng Anh, IMATHS giúp trẻ xoá bỏ rào cản ngôn ngữ và làm quen kiến thức Toán quốc tế ngay từ nhỏ. Ngoài ra, việc này còn tạo nên sự tự tin, chủ động trong trẻ khi tham gia vào các chương trình du học hoặc làm việc ở môi trường quốc tế trong tương lai.

Đặc biệt, được kết nối chặt chẽ với hệ thống Giáo dục Thông minh 5.0 mang lại sự phát triển toàn diện cho trẻ ở 5 chỉ số thông minh: Trí tuệ (IQ), Cảm xúc (EQ), Xã hội (SQ), Sáng tạo (CQ) và Ngôn ngữ (LQ).

Lộ trình học tập

Tại IMATHS lộ trình học tập được phân chia theo 2 cấp độ cơ bản là Mầm non và Tiểu học.

Các cấp độ này tương thích và bổ trợ cho chương trình học trong trường chính quy với 5 cấp độ rõ ràng từ Lớp Chồi đến Lớp 5.

Maths Explorers

Maths Explorers

Chương trình Toán Nền tảng (4 – 5 tuổi)

Maths Logicans

Maths Logicans

Chương trình Toán Tiểu học (6 – 10 tuổi)