Chương trình Maths Logicans

Chương trình Toán Tiểu học (6 – 10 tuổi)

Chương trình Maths Logicans được xây dựng với 5 cấp độ tương ứng 5 cấp bậc tiểu học, không chỉ bổ trợ, nâng cao các kiến thức Toán học trong trường mà còn giúp trẻ rèn luyện khả năng ngôn ngữ, khơi gợi Tính hiếu kỳ, Tinh thần đội nhóm, Tính kiên trì, Tính tháo vát và đồng thời rèn luyện những kỹ năng thế kỷ 21, đặc biệt là chỉ số IQ, EQ, SQ, CQ, hành trang không thể thiếu cho trẻ trước sự thay đổi liên tục của Kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Grade 1 (6 tuổi)

Grade 1

Design Divas

6 tuổi

Grade 2 (7 tuổi)

Grade 2

Solution Smashers

7 tuổi

Grade 3 (8 tuổi)

Grade 3

Logic Leaders

8 tuổi

Grade 4 (9 tuổi)

Grade 4

Future Shapers

9 tuổi

Grade 5 (10 tuổi)

Grade 5

Collaborative CEOs

10 tuổi